Dokonalé Bývanie

Vitajte v stavebno obchodnej spoločnosti BauenMont s. r. o. Sme radi Vášmu záujmu o nás, ste u nás vítaní a rovnako aj u našich partnerov. Prezrite si širokú škálu možností našej spoločnosti a informujte sa o všetkých produktoch a službách ktoré Vám môžeme ponúknuť. Naša tímová práca a odbornosť v oblasti stavebníctva charakterizujú našu spoločnosť. Sme zodpovední za všetko, od Vášho nápadu a predstavy, cez vypracovanie projektu, konzultácie, výkon odborných prác, až po odovzdanie skolaudovaného diela. Pozrite si aj náš katalóg projektov rodinných domov. Cena katalógového projektu v energetickej triede A0 je 1500€.

O nás

Naša spoločnosť vám ponúka služby v oblasti bývania. Od kúpy pozemku, cez výber rodinného domu z našich projektov (príp. podľa vášho vlastného výberu) až po stavbu vášho vysnívaného nového domova. Postavíme Vám dom z klasického pórobetónového energeticky úsporného a cenovo veľmi výhodného materiálu, ktorý sa na Slovensku využíva dlhšie ako 80 rokov.

"Od vzniku spolupracujeme s najkvalitnejšími odborníkmi v oblasti stavebníctva a iných odvetví , a hlavne v oblasti starostlivosti o zákazníka
Zároveň neustále dbáme na vytváranie príjemného prostredia pre kvalitný a pokojný život. Vieme, že starostlivosť o kvalitné prostredie nekončí kolaudáciou objektu. Rovnako chceme byť ohľaduplní k životnému prostrediu a sústrediť sa na energeticky úsporné riešenia našich stavieb. 
Verím, že každodennou svedomitou a kvalitnou prácou budeme aj naďalej vždy o krok vpred a podarí sa nám splniť naše prehlásenie, že spoločne to dokážeme.  

Naše projekty domov Naše služby

Prečo my?

Vďaka využitiu energetických úsporných materiálov Vás odbremeníme od vysokých účtov za energie. Využívanie dostupných prírodných energetických zdrojov (rekuperačné vetranie, solárne systémy,...) sa rozšírilo už aj na Slovensku a v Čechách. Zaručujeme zdravé a ekologické bývanie, ktoré si môže dovoliť každý.

Naše projekty domov Cenník projektov

Náš cieľ


Našim cieľom je ponúknuť, rýchle, kvalitné, úsporné a predovšetkým finančne dostupné bývanie vo vlastnom rodinnom dome. Špecializujeme sa na stavebný systém tehlových tvárnic (napr. POROTHERM a HELUZ), . Vieme Vám zrealizovať výstavbu vášho rodinného domu aj z pórobetónových tvárnic (YTONG, PORFIX).

VYMEŇ BYT ZA DOM


Pre našich klientov sme pripravili akciu "vymeň byt za dom", to znamená že po stránke finančnej vám zabezpečíme prostriedky na realizáciu výstavby Vášho nového rodinného domu a prostredníctvom našich realitných partnerov v prípade záujmu zrealizujeme predaj vášho starého bytu. Stavby realizuje BauenMont s.r.o.

Vieme, že úspech našej spoločnosti nie je náhodný, ale je výsledkom dlhodobej práce všetkých zamestnancov v prospech našich zákazníkov. Snažíme sa nielen naplniť, ale aj prevýšiť očakávania a potreby našich zákazníkov. Dôraz pri tom kladieme na svoju reputáciu a pri projektoch vždy vnímame ich celkový vplyv na okolité prostredie. Našou víziou je byť vždy o krok vpred, či už ide o starostlivosť o zákazníkov, alebo o spoločenskú zodpovednosť. Naším cieľom je vytvárať lepšie prostredie pre život a naše hodnoty sú starostlivosť a snaha neustále napredovať a dosahovať kvalitný výkon vzájomnou spoluprácou.

STAROSTLIVOSŤ

Už od začiatku chceme byť  značkou, na ktorú sa možno spoľahnúť. Kvalita má v našich očiach podobu čestných vzťahov, neustálej snahy o maximálnu efektívnosť, ale všetko s ohľadom na životné prostredie. Uvedomujeme si, že svet, spoločnosť a technológie okolo nás sa rozvíjajú závratnou rýchlosťou.

KROK VPRED

Držať krok s dobou neznamená len slepo podliehať trendom. Veríme, že rovnako dôležitú úlohu zohráva aj vnútorný rast firmy a jej vklad prostredníctvom vlastných inovácií a nových riešení.

SPOLUPRÁCA

Dobrá spolupráca pre nás znamená, že pracujeme ako tím v internom aj externom prostredí. Veríme, že sila prospešnej spolupráce spočíva vo vzájomnom rešpekte, dôvere, otvorenosti a úprimnosti.

VÝKON

Veríme, že výsledky našej kvalitnej práce spočívajú v čestnom podnikaní. Uvedomujeme si svoju zodpovednosť voči všetkým, ktorí s nami participujú na podnikateľských aktivitách, ako aj voči tým, ktorí využívajú výsledky našej práce. Sme presvedčení, že iba dobrá spolupráca je základom kvalitných výsledkov a len výnimočné výsledky vytvárajú dlhodobú prosperitu.

 

ÚCTA K ZAMESTNANCOM

Zamestnanci sú najcennejším aktívom firmy. Ich prístup, nasadenie a výsledky ovplyvňujú fungovanie celej spoločnosti. Veľký dôraz preto kladieme na ich spokojnosť, bezpečnosť, motiváciu a neustály rast.

REŠPEKT VOČI PARTNEROM

Každý projekt je výsledkom spolupráce. Nezáleží na tom, či do zákazky vstupujeme ako stavebná spoločnosť, dodávateľ, investor, alebo developer, každú úlohu prijímame s absolútnym rešpektom voči našim partnerom, ich názorom a skúsenostiam.

ZÁUJEM O KONCOVÝCH UŽÍVATEĽOV

Nikto iný nepreverí výsledky firmy tak, ako koncový užívateľ. Diela, ktoré vytvárame, sú na prvom mieste určené ľuďom, vytvárajú rámec, kulisu aj priestor ich každodenných činností. Naším heslom je kvalita za rozumnú cenu. Čím viac prihliadame na skutočné potreby a možnosti budúceho obyvateľa alebo zamestnanca, tým väčšiu šancu máme na vytvorenie naozaj dobrého miesta pre život aj prácu.

SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ

Vo všetkých oblastiach činnosti máme na zreteli hodnoty, ktoré prevyšujú potreby firmy či podnikateľský zisk, či už ide o platné zákony, ľudské práva, alebo nepísané etické zásady. Chceme byť subjektom, ktorý spoločenskú zodpovednosť uplatňuje v každom detaile; starostlivo zvažuje dôsledky svojich rozhodnutí a postupov, prispieva k transparentnosti a férovosti podnikateľského sektora, zlepšovaniu prostredia pre život či ekologickej ochrane.

VZŤAH K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

Zdravé životné prostredie je zárukou kvalitného života na Zemi, preto sa spoločnosť snaží minimalizovať environmentálne vplyvy jej vlastnej činnosti a činnosti jej subdodávateľov.

Bezpečnosť zamestnancov a dodržiavanie platných predpisov patrí k základným zásadám našej firmy. Dôsledne sa staráme o to, aby naša spoločnosť pravidelne obnovovala platnosť svojich certifikátov, licencií a oprávnení. Spoločnosť tak spĺňa aktuálne požiadavky na kvalitu a bezpečnosť práce. V záujme ochrany našich zamestnancov je však našou snahou zabezpečiť pracovné prostredie a pracovné návyky aj nad rámec legislatívne kontrolovaných požiadaviek. Pre riadenie BOZP boli v rámci systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vytvorené interné smernice, ktoré dbajú predovšetkým o zabezpečenie našich stavenísk ako aj o postupy prideľovania osobných ochranných pracovných pomôcok a popisujú podanie prvej pomoci v traumatologickom pláne.

Nástrojom v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je tzv. merač bezpečnosti na stavbe, ktorý je ukazovateľ reálnej úrovne bezpečnosti na našich stavbách. O najlepšie výsledky merača sa snažíme aj prostredníctvom pravidelných školení o bezpečnosti pri práci ako aj prípravou interných materiálov a smerníc pre stavbu lešení, inštalácií ochrany proti pádu a ďalších opatrení na zabezpečenie maximálnej ochrany našich 

NAŠE PROJEKTY