Vyberte si okruh, ktorého sa Vaša žiadosť týka:

Prístup k údajomOprava osobných údajovPrenos údajovObmedzenie spracúvaniaNámietkaVymazanie údajov

Podrobné informácie nájdete v sekcii Ochrana osobných údajov

Vaše kontaktné údaje:

Vaša žiadosť:

Poučenie:
Vašu žiadosť vybavíme najneskôr do jedného mesiaca. Túto lehotu môžeme predĺžiť o ďalšie dva mesiace, o čom vás budeme informovať. Pokiaľ vašu žiadosť nevybavíme v tejto lehote, môžete nás žalovať na súde alebo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov. Vašu žiadosť vybavujeme bezplatne.