Z vozovne električiek vzniknú úsporné kancelárie

image 67699 25 v1

V poslednom období sme boli svedkami niekoľkých demolácií industriálnych stavieb. Zachovať pôvodnú priemyselnú architektúru sa však oplatí – predovšetkým uchováva pamäť miesta. Okrem toho obohacuje novopostavené časti zaujímavým kontrastom. Taká stavba je vďaka svojej architektúre dobre zapamätateľná a šetrná k svojmu okoliu. Navyše je aj úsporná.

Projekt podľa návrhu ateliéru Qarta Architektura má vyrásť v rozvíjajúcej sa administratívno-obchodnej lokalite v pražskom Smíchove. Nadväzuje na pôdorys bývalej vozovne električiek a rešpektuje jej pôvodné prvky na fasáde. Tie sa zároveň prelínajú s výraznými modernými časťami.

Urbanizmus a história

Električková a neskôr trolejbusová vozovňa bývala kedysi dôležitým koncovým bodom v dopravnej štruktúre mesta. Dnes vozovňa s električkovou sieťou už fyzicky nesúvisí. Oblasť sa prirodzene vyvíjala z priemyselnej periférie medzi hlavnými dopravnými tepnami tej doby, teda riekou Vltavou so smíchovským prístavom a železnicou so smíchovskou železničnou stanicou, až kým sa z nej nestala plnohodnotná časť veľkomesta. Výrazným odkazom na pôvodné využitie objektu je priečelie, do ktorého je vložený nový sedempodlažný objekt. Hmota posledného poschodia ustupuje v smere šikmých striech, tak pri pohľade z ulice Na Valentince, ako aj z ulice Svornosti. Ustúpenie spolu s predsadeným, v nároží dynamicky rozohraným transparentným plášťom nadväzuje na rímsy okolitých objektov.

Dispozícia

Objekt je navrhnutý ako pozdĺžny päťtrakt s dvoma strednými chodbami. Vstupný priestor určený na administratívu tvorí hala s centrálnou recepciou s blízkym vertikálnym jadrom so schodiskom a výťahmi. Každé poschodie má k dispozícii aj únikové schodisko. Dispozícia jednotlivých poschodí umožňuje členenie na niekoľko nájomných celkov s veľkosťou od 150 do 1 400 štvorcových metrov. Spoločné sociálne zázemie je pričlenené vždy k hlavnému vertikálnemu komunikačnému jadru. Na prízemí sa okrem vstupu do objektu nachádzajú dva komerčné priestory a vjazd do garáží. Potrebné parkovacie kapacity objektu zaisťujú dve podzemné podlažia. Industriálny charakter budovy sa odráža aj v interiéroch, v ktorých sú na pripomenutie pôvodnej atmosféry použité materiály ako pohľadový betón, drevo či kov. Okrem kancelárií projekt ponúkne aj mnoho relaxačných zón, terasu na najvyššom poschodí alebo bistro.

Úsporné riešenie

Projekt je navrhnutý v súlade s najprísnejšími ekologickými požiadavkami, ktoré sú potrebné na získanie ekologického certifikátu LEED Gold In Use. Primárnym zámerom developera nebolo usilovať sa o „nejaký“ stupeň certifikácie a implementovať do projektu nie vždy zmysluplné prvky iba s cieľom dosiahnuť čo najväčší počet bodov. Od začiatku kládol dôraz na na­ozaj funkčné jednoduché riešenie, ktoré povedie k reálnym úsporám. Certifikácia bola až nasledujúci krok. V prípade fasády bude práve predsadený plášť fungovať ako prirodzený regulátor teploty a obmedzí čas využívania strojového chladenia či kúrenia. Potlač na plášti bola navrhnutá tak, aby umožnila prechod požadovaného množstva svetla a zároveň odtienila čo najväčšie množstvo slnečného žiarenia. To v konečnom dôsledku umožnilo navrhnúť v budove úsporný systém chladenia pomocou chladiacich trámov, v prípade ktorých sa na chladenie využíva voda s vyššou teplotou, čím sa výrazne zníži množstvo energie potrebné na jej vychladenie. Chladiaca voda s vyššou teplotou umožnila využitie ďalšieho technologického prvku, tzv. free-coolingu (voľného chladenia). Pri ňom sa na chladenie využíva teplota okolitého vzduchu. Developer si vybral LED osvetlenie aj za cenu výrazne vyššej investície (oproti konvekčným svietidlám), pretože ide o nadčasové riešenie s výrazným efektom pre budúceho majiteľa objektu a v neposlednom rade aj pre nájomníkov. LED osvetlenie má neporovnateľne vyššiu životnosť ako žiarivkové svietidlá. Správe objektu odpadá neustále menenie nefunkčných žiariviek a nájomník profituje z niekoľkonásobne menšej spotreby. Ďalším prvkom, ktorý sa podieľa na jej znížení, je využitie dažďovej vody. Je tu totiž navrhnutá nádrž na akumulovanie dažďovej vody, ktorá sa použije na splachovanie. Celý objekt bude ovládaný inteligentným riadiacim systémom. Ten na základe prítomnosti osôb, intenzity slnečného žiarenia, teploty vnútri budovy a osvetlenia pracovného priestoru upraví parametre pracovného prostredia v kanceláriách tak, aby bolo maximálne príjemné. Športoví nadšenci budú môcť na cestu do práce využiť nosnú cyklotrasu A1, kryté státia na bicykle sú už pripravené.

text: VIZUALIZÁCIE
Red: Qarta Architektura

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *