Trvalo udržateľné bohatstvo: Qunli Stormwater Park v Číne

Mnohé súčasné mestá nie sú schopné čeliť a vyhnúť sa záplavám. Urbanizmus a záhradná architektúra môžu zohrávať kľúčovú úlohu pri riešení tohto problému. Tento projekt predstavuje park, ktorý sa správá ako zelená špongia, čistí a „uskladňuje“ mestskú dažďovú vodu. Okrem toho poskytuje mestu aj ďalšie služby ‒ chráni prírodne stanovištia rôznych živočíchov, poskytuje rekreačný priestor a estetické zážitky obyvateľom mesta a vo všetkých týchto ohľadoch podporuje rozvoj mesta.

 

Qunli 01

 

Úlohy a ciele
Všetko sa to začalo v roku 2006, keď bola v severnej Číne naprojektovaná nová obytná štvrť, Qunli New Town, s rozlohou 2 733 ha. V nasledujúcich 13 až 15 rokoch mala byť zastavaná plocha s rozlohou 32 miliónov metrov štvorcových. Očakávalo sa osídlenie viac ako 300-tisíc ľuďmi. Kým asi 16 percent z celkovej plochy sa plánovalo ako priepustná zeleň, väčšina priestoru mala byť pokrytá nepriepustným betónom. Ročný úhrn zrážok je tu 567 mm, v mesiacoch jún, júl a august spadne 60 až 70 percent z tohto množstva. Záplavy tu boli v minulosti časté, zatiaľ čo hladina podzemnej vody stále klesá kvôli nadmernej spotrebe.

 

Qunli 02

 

Qunli 03

 

V roku 2009 bol k projektu prizvaný záhradný architekt. Jeho neľahkou úlohou bolo navrhnúť v centre tohto nového mesta, na priestore, ktoré je na zozname chránených mokradí, park s rozlohou 34 ha. Plocha je zo všetkýcj štyroch strán obklopená cestami a hustou zástavbou. Mokraď bola takýmto spôsobom oddelené od svojich vodných zdrojov a dostala sa do ohrozenia. Úlohou bolo zachovanť túto mokraď. Nad jej rámec sa záhradnému architektovi podarilo premeniť oblasť na mestský dažďový park, ktorý poskytuje viac ekosystémových služieb, zhromažďuje a čistí dažďovú vodu, chráni a obnovuje prirodzené biotopy. Okrem toho sa ukázal ako úžasný verejný priestor pre rekreáciu a estetické zážitky obyvateľov.

 

Qunli 04

 

Dizajnové prvky a stratégie
Centrálna časť existujúcej mokrade ostala nedotknutá, aby sa nenarušil vývoj prirodzeného biotopu. Medzi centrom a mestom vznikol kruh, ktorý bol upravený presunutím zeminy na jemne zvlnený terén s jazierkami. Tento postup predstavoval naozaj minimálny zásah. Okruh je osadený brezami a slúži na filtráciu a čistenie dažďovej vody. Plní aj funkciu prechodu medzi pôvodnou mokraďou a mestom. Sieť chodníkov na okruhu umožňuje návštevníkom užívať si vychádzky medzi stromami. Aby mohli mať ľudia blízky kontakt s prírodou, sú terasy a lavičky umiestnené neďaleko rybníkov. Terasy, päť altánov a dve rozhľadne sú umiestnené na roztrúsených kopcoch a spojené visutým chodníkom – skywalk, ktorý umožňuje obyvateľom užiť si mokraď z výšky a pozorovať aj prírodu v strede parku.

 

Qunli 05

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *