Stavbyvedúci a jeho úloha a povinnosti na stavbe

Chcete vedieť čo je funkciou stavbyvedúceho aké sú jeho povinnosti? Kedy potrebujete stavbyvedúceho a kedy postačí len stavebný dozor?

Akú funkciu má na stavbe stavbyvedúci?

Stavbyvedúci je fyzická osoba, ktorá má oprávnenie na vedenie uskutočňovania stavby. Jeho úlohou je riadiť a koordinovať jednotlivé stavebné práce a iné činnosti a tiež o nich viesť evidenciu v stavebnom denníku.
Stavbyvedúci:
– určuje začiatok a koniec jednotlivých stavebných prác a iných činností na stavbe i stavenisku
– dáva pokyny na vykonávanie stavebných prác, ich organizácie a určovanie ich poriadia
– koordinuje pohyb  osôb na stavbe a stavenisku
– preberá stavebné výrobky a určuje miesto ich uskladnenia
– môže vydať príkaz na okamžité zastavenie stavebných prác a ďalších činností v prípade, že sa vyskytla nejaká prekážka, ktorá spôsobila, že ich ďalšie vykonávanie je neprípustné
– môže vykázať cudzie osoby zo staveniska

Pokiaľ chce stavebník realizovať len jednoduchú stavbu alebo jej zmenu, môže ju vykonať aj sám alebo svojpomocne, avšak vždy za prítomnosti stavebného dozoru. Prítomnosť stavbyvedúceho v takýchto prípadoch nie je potrebná.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *