Stavba, inžinierske a pozemné stavby

Vysvetlenie stavebných pojmov, aktuálne články a zaujímavosti o stavbe domov, bytov a iných pozemných  a inžinierskych stavieb.

Čo je to stavba?

Za stavbu považujeme stavebnú konštrukciu zhotovenú prostredníctvom stavebných prác, pri ktorých sa používali stavebné výrobky či materiály. Stavbu definuje pevné prepojenie so zemou alebo je jej osadenie podmienené úpravou podkladu.

Stavba môže byť so zemou spojená niekoľkými spôsobmi:

– stavba a zem sú spojené pevným základom
– stavba je upevnená strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ nachádzajúci sa v zemi alebo o inú stavebnú konštrukciu
– stavba je ukotvená pilótami alebo lanami ukončenými kotvou v zemi alebo kotví v inej stavbe
– stavba je pripojená na siete a technické zariadenia, ktoré sa na území nachádzajú
– stavba môže byť umiestnená pod zemou

Podľa stavebnotechnického vyhotovenia a definície cieľa, sa stavby ďalej delia na inžinierske a pozemné stavby.

Inžinierske stavby

Inžinierske stavby sú diaľnice, mosty, železnice, tunely, dráhy letísk, diaľkové rozvody komodít ako ropa či voda, rafinérie, vysoké pece či  telekomunikačné siete a ďalšie stavby v zmysle stavebného zákona. K inžinierskym stavbám však patria aj stavby menších rozmerov a iného zamerania, napr. golfové ihriská, lyžiarske trate a tiež vleky, botanické záhrady ale i skládky odpadu.

Pozemné stavby

Na rozdiel od inžinierskych stavieb sú pozemné stavby viac priestorovo sústredené budovy, ktoré nemusia mať obvodové steny, ale musí ich zastrešovať strecha.
K pozemným stavbám sa rátajú aj podzemné priestory určené na ochranu ľudí, zvierat alebo vecí (napr. podzemné sklady). Podľa významu sa rozdeľujú na bytové a nebytové budovy.
Bytové budovy sú tie stavby, ktorých minimálne polovica podlahovej plochy je určená na bývanie (rodinné a bytové domy, detské a študentské domovy, atď.)

Nebytové budovy sú, opačne, tie budovy, v ktorých sa na bývanie využíva len menej ako polovica využiteľnej podlahovej plochy a ostatná časť plochy sa využíva na nebytové ciele.
K takýmto budovám patria hotely, motely, administratívne a priemyselné budovy a kultúrne zariadenia. Pod pojem nebytové budovy sa radia napr. i zastrešené budovy určené pre šport.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *