Slovenské mestá by sa mohli zazelenať

Viac zelene, zdravšie ovzdušie, menej hluku, nové parky či využitie dažďovej vody. Ministerstva pôdohospodárstva rozdelí 33 miliónov eur na projekty, ktoré majú zlepšiť kvalitu života v meste.

park 737228 1920

Až 800-tisíc eur môžu získať žiadatelia na ekologické projekty v mestách a v mestských oblastiach. Podľa informácií Ministerstva pôdohospodárstva, regióny môžu žiadať financie na desať oblastí. V rámci opatrení pre zníženie hluku v urbanizovanom prostredí bude možné žiadať prostriedky na akčné protihlukové plány, podrobné hlukové mapy, protihlukové steny a bariéry, protihlukovú výsadbu a protihlukové izolácie na zdroji hluku.

Peniaze možno dostať aj na tvorbu prirodzených krajinných prvkov ako sú napríklad malé vodné toky, ostrovčeky lesa, živé ploty alebo nášľapné kamene pre voľne žijúce organizmy. Ministerstvo tiež podporí budovanie prvkov drobnej infraštruktúry urbánneho dizajnu, zelených parkov, zelených stien a zelených striech, ale tiež aktivít v oblasti dopravnej infraštruktúry ako sú zelené koridory pozdĺž cyklotrás, čiže aleje, živé ploty, remízky.

Ďalšími oblasťami, na ktoré môžu žiadatelia z regiónov získať peniaze, sú opatrenia na zníženie znečistenia ovzdušia, multifunkčné zóny na ekologické využívanie krajiny a tiež na regeneráciu vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. Ministerstvo v novej výzve venuje priestor aj na prácu s dažďovou vodou. Ide o budovanie dažďových nádrží a predčisťovanie dažďových vôd a tiež zavedenie osobitných zberných systémov na odpadovú a dažďovú vodu.

„Od kvality životného prostredia v mestách závisí aj naše zdravie a kvalita života,“ povedala ministerka Gabriela Matečná. „Nie je jedno, aký vzduch dýchame, koľko máme okolo seba zelene alebo ako využívame dažďovú vodu. Kvalitu života v mestách ovplyvňuje napríklad aj to, či musíme mať kvôli hluku zatvorené okná v byte alebo či je na sídliskách dostatok zelene a tieňa v horúcich letných mesiacoch,“ dodala šéfka rezortu.

Na zlepšenie životného prostredia v mestách a mestských oblastiach mimo Bratislavy je vyčlenených viac ako 33 miliónov eur. Oprávnenými žiadateľmi sú organizácie štátnej správy, obce, mestá, samosprávne kraje, subjekty verejnej správy, mimovládne organizácie a subjekty zo súkromného sektora.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *