Kvalitná plynoinštalácia znamená bezpečný rozvod plynu
post

Potrebuje rozvod plynu vo vašom dome revíziu? Alebo riešite otázku plynového vykurovania? Kúrenie plynom patrí v súčasnosti medzi najpopulárnejšie, pretože ceny plynu sú v porovnaní napr. s elektrickou energiou priaznivejšie. Plynofikácia postúpila už aj na slovenský vidiek a sieť plynových potrubí je … Read More

Hľadáte stavebný dozor?
post

Hľadáte stavebný dozor? Viete čo je jeho úlohou? Informácie, články a všetko potrebné pre výber kvalitného stavebného dozoru. Čo je úlohou stavebného dozoru? Pri realizácii každej stavby musí byť prítomný odborník, ktorý dohliada na postup prác a ich kvalitu, teda … Read More

Stavbyvedúci a jeho úloha a povinnosti na stavbe
post

Chcete vedieť čo je funkciou stavbyvedúceho aké sú jeho povinnosti? Kedy potrebujete stavbyvedúceho a kedy postačí len stavebný dozor? Akú funkciu má na stavbe stavbyvedúci? Stavbyvedúci je fyzická osoba, ktorá má oprávnenie na vedenie uskutočňovania stavby. Jeho úlohou je riadiť a koordinovať … Read More

Úloha a význam stavebného denníka
post

Viete že aj vaša stavba musí mať stavebný denník a že je ho stavebník povinný uschovávať 10 rokov? Povieme vám, kto ho vedie a čo všetko musí obsahovať. Čo je stavebný denník? Stavebný denník je dôležitý dokument, ktorý je jednou … Read More

Akú úlohu pri stavbe majú geodet a kartograf?
post

Aké služby vám poskytne geodet a kartograf a kde ho hľadať? U nás nájdete odpoveď i ponuku geodetov a kartografov vo vašom okolí. Aké služby vám poskytne geodet? Geodet je odborník s potrebným dosiahnutým vzdelaním a technickými znalosťami, ktoré mu spolu … Read More

Autorský dozor na stavbe
post

Čo rieši a nerieši autorský dozor na stavbe a kto ho vykonáva? Prečítajte si i ďalšie informácie späté s povinnosťami autorského dozoru a projektanta. Úloha autorského dozoru na stavbe Autorský dozor vykonáva zhotoviteľ projektovej dokumentácie, ktorý tiež overuje dodržanie projektu v priebehu realizácie stavby … Read More

Obsah projektu na realizáciu stavby
post

Podrobný projekt na realizáciu stavby zabráni nesprávnej realizácii stavebných detailov  či fakturácii práce navyše. Kvalitný projekt vám tak môže ušetriť tisíce EUR pri stavbe rodinného domu. Účel projektu na realizáciu stavby Pri realizácii stavby je vhodné, aby bola projektová dokumentácia, potrebná na … Read More

Obsah projektu na vydanie stavebného povolenia
post

Čo musí obsahovať projekt na vybavenie stavebného povolenia? Projekt sa prikladá k žiadosti o stavebné povolenie v troch vyhotoveniach a musí obsahovať tak výkresovú ako aj textovú časť. Čo je účelom projektu na vydanie stavebného povolenia? Úlohou projektu na vydanie stavebného povolenia je … Read More

Čo musí spĺňať projekt na rozhodnutie o umiestnení stavby
post

Ak sa chystáte stavať, projekt na rozhodnutie o umiestnení stavby musíte podať na úrad životného prostredia v obci, v ktorej má váš dom stáť. Čo je účelom projektu na rozhodnutie o umiestnení stavby? Projekt na rozhodnutie o umiestnení stavby slúži ako podklad pre získanie … Read More

1 2 3 4 5 6 7 27