STAVIATE ZÁHRADNÝ DOMČEK? VYVARUJTE SA TÝCHTO CHÝB
post

Možno aj pre vás prisiel ten čas, keď ste sa konečne rozhodli realizovať projekt, ktorý vám už dlhšie chodí po rozume. Postavíte si svoj vlastný záhradný domček. Je to fajn riešenie, keď potrebujete uložiť svoje záhradné náradie. Garáž nie je … Read More

AKO SPOZNAŤ, ŽE DOM MÁ ZLÉ ZÁKLADY
post

Je smutným faktom dnešnej doby, že mnoho stavieb „sadá“. Vo väčšine prípadov je to spôsobené chybne urobenými základmi domu. Ako to už býva, prvým krokom k odstráneniu problému je jeho uvedomenie si. Preto sme pre vás pripravili 7 príznakov, podľa … Read More

Stavba, inžinierske a pozemné stavby
post

Vysvetlenie stavebných pojmov, aktuálne články a zaujímavosti o stavbe domov, bytov a iných pozemných  a inžinierskych stavieb. Čo je to stavba? Za stavbu považujeme stavebnú konštrukciu zhotovenú prostredníctvom stavebných prác, pri ktorých sa používali stavebné výrobky či materiály. Stavbu definuje pevné prepojenie so … Read More

Stavenisko a zariadenie staveniska
post

Čo je stavenisko, jeho rozsah a zariadenie staveniska?  Pokiaľ sa chystáte stavať, prečítajte si objasnenie pojmov a zaujímavé informácie. Čo je stavenisko? Ako stavenisko je definovaný priestor, ktorý spĺňa určité špecifiká. Počas realizácie stavby je určený ako miesto výkonu stavebných prác na … Read More

Kvalitná plynoinštalácia znamená bezpečný rozvod plynu
post

Potrebuje rozvod plynu vo vašom dome revíziu? Alebo riešite otázku plynového vykurovania? Kúrenie plynom patrí v súčasnosti medzi najpopulárnejšie, pretože ceny plynu sú v porovnaní napr. s elektrickou energiou priaznivejšie. Plynofikácia postúpila už aj na slovenský vidiek a sieť plynových potrubí je … Read More

Hľadáte stavebný dozor?
post

Hľadáte stavebný dozor? Viete čo je jeho úlohou? Informácie, články a všetko potrebné pre výber kvalitného stavebného dozoru. Čo je úlohou stavebného dozoru? Pri realizácii každej stavby musí byť prítomný odborník, ktorý dohliada na postup prác a ich kvalitu, teda … Read More

Stavbyvedúci a jeho úloha a povinnosti na stavbe
post

Chcete vedieť čo je funkciou stavbyvedúceho aké sú jeho povinnosti? Kedy potrebujete stavbyvedúceho a kedy postačí len stavebný dozor? Akú funkciu má na stavbe stavbyvedúci? Stavbyvedúci je fyzická osoba, ktorá má oprávnenie na vedenie uskutočňovania stavby. Jeho úlohou je riadiť a koordinovať … Read More

Úloha a význam stavebného denníka
post

Viete že aj vaša stavba musí mať stavebný denník a že je ho stavebník povinný uschovávať 10 rokov? Povieme vám, kto ho vedie a čo všetko musí obsahovať. Čo je stavebný denník? Stavebný denník je dôležitý dokument, ktorý je jednou … Read More

Akú úlohu pri stavbe majú geodet a kartograf?
post

Aké služby vám poskytne geodet a kartograf a kde ho hľadať? U nás nájdete odpoveď i ponuku geodetov a kartografov vo vašom okolí. Aké služby vám poskytne geodet? Geodet je odborník s potrebným dosiahnutým vzdelaním a technickými znalosťami, ktoré mu spolu … Read More

1 2 3 4 5 6 31