Obsah projektu na realizáciu stavby

Podrobný projekt na realizáciu stavby zabráni nesprávnej realizácii stavebných detailov  či fakturácii práce navyše. Kvalitný projekt vám tak môže ušetriť tisíce EUR pri stavbe rodinného domu.

Účel projektu na realizáciu stavby

Pri realizácii stavby je vhodné, aby bola projektová dokumentácia, potrebná na vydanie stavebného povolenia, vypracovaná až do realizačného projektu. O jeho vypracovanie môže požiadať tak stavebník, ako aj zhotoviteľ stavby.

Projekt na realizáciu stavby, nazývaný tiež realizačný projekt, obsahuje výkresy riešenia architektonických a konštrukčných detailov, jednoznačne určuje statické, materiálové i materiálové riešenie stavby. Výkresy týchto detailov sú podrobné sa spracúvajú v mierkach 1:50, 1:25 či 1:10. Súčasťou tohto projektu je podrobný rozpočet celkových nákladov stavby tiež výkaz výmer, ktorý je podkladom pre zadávanie súťažných podmienok pre výber dodávateľa stavby, pre výber subdodávok, alebo zakúpenie konkrétnych stavebných materiálov.

Vypracovaním kvalitného projektu na realizáciu stavby sa predíde množstvu unáhlených a chybných riešení, ktoré by inak vznikali priamo za chodu stavby a stavebníka by predstavovali výdavky navyše.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *