Návšteva v záhrade: Mini divočina v meste

Prístup šetrný k životnému prostrediu aj peňaženke majiteľa. S takýmito požiadavkami sa stretávajú architekti po celom svete. Úspory však nepredstavujú lacné riešenia, ale skôr nadčasový dizajn, kvalitné materiály a redukcia výdavkov spojených s údržbou. Podobné priority si určili majitelia, ktorí sú sami záhradnými architektmi, pri rekonštrukcii svojho domu so záhradou v San Franciscu.

 

Divocina v meste 01

 

Projekt záhrady s potôčikom demonštruje odlišný pohľad na postupy a stratégie renovácie budov a záhradného dizajnu. V návrhu architekti uplatnili prvky, zariadenia a detaily zodpovedajúce miestnym podmienkam, čím vznikla elegantná kompozícia funkčného priestoru a mikroklimatických stanovíšť pre obnovenie „divočiny“ v mestskom prostredí.

 

Divocina v meste 02

 

Pôvodný stav a širšie vzťahy
Projekt je situovaný na typickom pozemku radovej zástavby, na strmom, severne orientovanom svahu. Dom je v peknej lokalite a ponúka panoramatický výhľad na mesto, ale keďže bol postavený už v roku 1930, vyžadoval si rekonštrukciu. Úprava záhrady s ňou bola spojená. Majitelia sa ako záhradní architekti na hľadaní nového dizajnu pre celý objekt výrazne podieľali. Ich požiadavkou bolo vytvoriť funkčný životný priestor vhodný na cvičenie, zábavu, hru detí či umelecké projekty.
Keďže budovy sa tu navzájom dotýkajú z oboch strán, jediný prístup do záhrady je z domu. Skromnejší priestor s rozmermi 7,5 x 15 metrov smerom od domu klesá a prevýšenie je tu až 3,5 metra. Po svahu tečie aj pramienok vody vyvierajúci z ťažkej ílovitej pôdy. Využitie jeho dizajnového potenciálu bolo jednou z ďalších požiadaviek.
Pôvodné stromy sa museli odstrániť, pretože boli zanedbané alebo v zlom zdravotnom stave. Ostal iba veľký, elegantný čajovník. Okrem toho situáciu ovplyvňujú aj tri vŕby (Salix matsudana), ktoré si pri plote vysadil sused. Rastú totiž veľmi rýchlo a budú vyžadovať každoročne výrazné prerezávanie.

 

Divocina v meste 03

 

Štruktúry malej architektúry
Drevené schody, steny a terasy vytvorili v záhrade rôzne úrovne a niečo ako okruh. Do záhrady sa vchádza z nového spodného podlažia domu cez dvojité garážové dvere, ktoré sa otvárajú smerom na veľkú terasu. Prechod najstrmšou časťou zabezpečujú dve schodiská s oceľovou konštrukciou. Väčšie z nich smeruje diagonálne zo stredu hornej terasy na okraj malého trávnika. Ten vznikol na zvyškoch po stavebných výkopoch a ohraničujú ho tri oporné múry. Menšie schodisko je napojené na drevený chodníček a malú terasu, ktorá je zároveň jediným slnečným miestom v záhrade. Tridsať centimetrová medzera, ktorá delí tieto prvky od hranice pozemku, umožnuje pestovanie popínaviek a bambusu. Rastliny majú lahkú textúru a nebránia presvitaniu slnka na terasu. Úzky drevený chodníček na severnom okraji uzatvára slučku medzi trávnikom a slnečnou terasou. Ostatné priestory pozemku ostali vyhradené na výsadbu okrasných stromov, krov a trvaliek. Prístup do týchto zamokrených oblastí zabezpečujú v prípade potreby údržbových prác miniterasy zo zvyškov ocele a dreva.

 

Divocina v meste 04

 

Divocina v meste 05

 

Voda
Z plytkej ílovitej vrstvy pôdy, asi 2,5 metra od domu, vyviera pramienok vody. Jednou z priorít pri navrhovaní záhrady bolo jeho využitie a pretvorenie na dizajnový prvok. Preto na tomto mieste vznikla malá okrasná vodná nádrž. Okrem vody z prameňa sa tu zhromažďuje aj dažďová voda z hornej terasy, ktorú sem zvádza medená reťaz. V tomto bazéniku je umiestnená medená rúrka, ktorej vývod je sofistikovane prekrytý mriežkou z konárikov, ktorá zdanlivo pláva na vodnej hladine. Táto rúrka sa o 1,5 metra ďalej vynára z oceľového priečelia obklopeného machom. Odtiaľ voda tečie sústavou kanálikov. Aby bola voda trvalo prítomná, sú v nich umiestnené malé priečky, akoby hate. Voda sa po prechode týmto systémom voľne rozlieva v najnižšej úrovni záhrady do mokrade, kde sú vysadené kosatce. V ohraničenej ploche vysypanej čiernymi mexickými okruhliakmi voda vsakuje a vracia sa späť do krajiny.

 

Divocina v meste 06

 

Vymedzenie hraníc
Vo väčšine prípadov sa pre vytvorenie pocitu súkromia v záhrade vysádzajú pozdĺž hraníc pozemku stromy a kry. Pri malých plochách však vzniká problém s priestorom. Preto architekt v tomto prípade využil zeleň rastúcu na susedných pozemkoch a na jemné vylepšenie pocitu súkromia navrhol súbor drevených stien s rôznou štruktúrou. Steny sú vyrobené zo zvetraného dreva Tuje západnej, jemne upraveného do miestnych podmienok. Brána k susedom, ktorá prerušuje nepriehľadnú časť, umožňuje prístup k ich citrónovníku. Konárom susedovho japonského javora na opačnej strane umožnili prekročiť hranice pozemku prierezy v polopriehľadnej časti steny. Otvárací priezor na slnečnej terase ponúka výhľad na panorámu San Francisca a na pahorky východne od zálivu.

 

Divocina v meste 07

 

Voda v záhrade – život v záhrade
Tento projekt spochybňuje konvenčné riešenia ukrývajúce vodu do potrubných systémov v podzemí. Aj keď ide o malý priestor a relatívne malé množstvo vody, tento projekt demonštruje život poskytujúce možnosti hravého dizajnu v kombinácii s využitím vody. Vyvedenie prameňa na povrch a využitie jeho toku v záhrade prilákal prekvapivé množstvo živočíchov, od ktorých si už ľudia v mestskom prostredí odvykli. Záhradný pavúk si uplietol sieť medzi listami kosatcov, kde číha na menší vodný hmyz. Mloky sa zabývali v tieni pod dreveným chodníčkom vedúcim cez mokraď. Kolibríky, červienky, hlodavce a veveričky pravidelne využívajú kanáliky plné vody ako napájadlo. Jastraby lovia hlodavce a veveričky, susedove mačky posedávajú na drevenom oplotení, kde striehnu na vtáky. Medvedíky čistotné, tchory, a vačice sú pravidelnými nočnými návštevníkmi.

 

Divocina v meste 08

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *