Hľadáte stavebný dozor?

Hľadáte stavebný dozor? Viete čo je jeho úlohou? Informácie, články a všetko potrebné pre výber kvalitného stavebného dozoru.

Čo je úlohou stavebného dozoru?

Pri realizácii každej stavby musí byť prítomný odborník, ktorý dohliada na postup prác a ich kvalitu, teda vykonáva stavebný dozor.
Odborník poverený stavebným dozorom sleduje spôsob i postup realizácie stavby tak, aby bol schopný zaručiť bezpečnosť pracovníkov, ktorí sa na stavbe podieľajú a tiež ochrániť ich zdravie pri práci.

Stavebný dozor dozerá aj na korektnú inštaláciu a prevádzku technického vybavenia stavby, na správne uloženie stavebných zariadení a sleduje vedenie stavebného denníka.
Zodpovedá tiež za dodržanie všetkých rozhodnutí a podmienok, ktoré boli vydané v súvislosti s povolením na uskutočnenie stavby.
Jeho úlohou je tiež zabezpečenie odstránenia chýb a nedostatkov, ktoré zistí pri výkone svojej práce.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *