Ekologicky udržateľná záhrada: Maple Hill Residence

Krajinná architektúra päťakrového pozemku Maple Hill Residence bola koncipovaná ako dokonalé prepojenie kultúrnych potrieb rodiny, ktorá tu býva a silnej environmentálnej etiky, rešpektujúcej existujúce miestne podmienky – geológiu, vodu a vegetáciu.

 

Maple Hill Residence 01

 

Geológia a topografia
Terénne úpravy a základné kompozičné prvky záhrady, boli pri návrhu maximálne prispôsovené existujúcim skalným odkryvom, ktoré majú výrazné východno-západné smerovanie. Medzi tieto dominantné prvky návrhu patria najmä oporné múry. Vďaka nim vznikli v záhrade terasy v rôznych úrovniach s rôznym využitím – parkovacie miesto, trvalková záhrada, jedálenská terasa, zeleninová a bylinková záhrada, bazén. Všetky smerujú od východu na západ.

 

Maple Hill Residence 02

 

Hydrológia a odvodnenie
Kontrastne k paralélnym múrom sú v smere zo severu na juh umiestnené vodné kanáliky. Ich úlohou je zberať z pozemku dažďovú vodu a zvádzať ju do dažďovej záhrady v najnižšej úrovni, kde sa infiltruje do pôdy. Jednotlivé záhradné priestory na rôznych úrovniach sú vďaka nim prepojené. Vzniká v nich životný priestor pre mnohé živočíchy a predstavujú teda dizajnový aj ekologický prvok.

 

Maple Hill Residence 03

 

Rastliny, živočíchy a produkcia potravín
Výsadba rastlín je v záhrade podriadená sieti vodných kanálikov a susediacej mokradi. Rastliny sú vysadené v záhonoch pozdĺž domu, čím je posilnená celková kompozícia pozemku. Ako sa človek vzďaľuje od domu, výsadby prechádzajú do kľukatých stužiek, ktoré sa vinú cez zamokrené lúky a lesy.

 

Maple Hill Residence 04

 

V podstate sú tu navrhnuté tri tipy výsadby:
Dom a ostatné menšie stavby obklopuje pravidelná, viac-menej okrasná výsadba. Príjazdovú cestu lemuje alej cukrových javorov. Javory, ale nentokrát červené ohraničujú južnú hranicu terasy a pretváraju ju na intímny obytný priestor. Hlavný vstup do domu zútulňujú trvalkové záhony.

Kvetinové lúky doplnené výsadbou dubov, briez a orechov či vodná záhrada poskytujú jedinečné lokality pre voľne žijúce drobné cicavce, vtáky a hmyz. Kvetinové lúky na celom pozemku znižujú náklady na údržbu a stali sa útočiskom pre migrujúce motýle a spevavé vtáky. Na hranici lesa, po obvode pozemku, boli vysadené hamamele a clethre, ktoré vytvárajú podrast a kontrolujú prenikanie invazívnych rastlín do záhrady.

Užitkovú záhradu tvoria ovocný sad trpaslíčich jabloní, zeleninové záhony a bylinková záhrada. Celá rodina si aktivity spojené s pestovaním užíva. Tento projekt sa snaží o posilnenie krajinnej rozmanitosti a začlenenie architektúry do okolitej prírody. Pri údržbe sa využívajú organické postupy a environmentálna etika, ktorá rešpektuje miestne spoločenstvá rastlín a živočíchov.

 

Maple Hill Residence 05

 

Maple Hill Residence 06

 

Maple Hill Residence:
Lokalita: Westwood, Massachusetts, USA
Autor: Stephen Stimson Associates Landscape Architects

 

Maple Hill Residence 07

 

Maple Hill Residence 08

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *