Digestory pre hygienicky čistý vzduch vo vašej kuchyni

Vďaka prítomnosti iónov vytváraných systémom E.ion je možné vzduch vyčistiť a upraviť tak, aby sme žili v zdravšom prostredí. Vďaka iónom sú neutralizované všetky znečisťujúce činitele vo vzduchu, ako sú baktérie, vírusy, prachové častice, peľ, spóry, rôzne nečistoty, nepríjemné zápachy, cigaretový dym, výfukové plyny, a vzduch je tak čistý, dezinfikovaný a optimalizovaný.

 

Falmec 01

 

Falmec 02Patentovaná technológia
Z technického hľadiska ióny vo vzduchu priťahujú znečisťujúce častice a prenášajú ich elektrický náboj. Preto sú tieto častice priťahované elektrickým potenciálom zeme a padajú bez toho, aby spôsobili akékoľvek škody. Ióny sa v prírode vytvárajú štiepením molekúl pôsobením slnečného svetla, výbojov (bleskov), fotoelektrických javov, radiácie, pohybu vzduchu (vietor) a vody (pramene, morská pena, vodopády, prílivy a odlivy). A dnes vo vašej domácnosti aj vďaka technológii spoločnosti Falmec. Funkciu ionizácie je možné aktivovať nezávisle od potreby obmedziť zápach vytváraný pri príprave jedla, a dosiahnuť tak prečistenie a dezinfekciu prostredia. Vzduch bude čistý a zdravý bez nutnosti používať chemikálie alebo technológiu UV žiarenia. Riadená bipolárna technológia a jej prispôsobenie nasávacím systémom je chránená medzinárodnými patentmi.

 

Falmec 03Digestor, ktorý neprináša obmedzenie
Úplná sloboda umiestnenia digestora v prostredí kuchyne umožňuje použiť akékoľvek riešenie dizajnu z hľadiska premiestnenia oblasti prípravy jedla a súvisiaceho vybavenia. Prínos pre estetický vplyv je viditeľný a všetko je prispôsobené individuálnym potrebám. Aktívnym materiálom filtračného systému je uhlík, ktorý je prevažne vo forme mikrokryštálov grafitu. Tie sú upravené tak, aby získali pórovitú štruktúru s veľkou vnútornou povrchovou plochou. Vďaka týmto vlastnostiam má vysokú absorpčnú kapacitu a je schopný zadržať na svojom vnútornom povrchu molekuly mnohých druhov látok. Kombinácia použitia uhlíka a zeolitu v jedinom filtračnom systéme umožňuje dobrú filtráciu a zvyšuje kapacitu čistenia systému E.ion. Zeolit je minerál s vysokou mikropórovitosťou. Je vyhľadávaný pre svoju schopnosť absorbovať organické zložky a vodnú paru. To umožňujú špecifické vlastnosti jeho pravidelnej a mikropórovitej kryštalickej štruktúry; v kryštáloch je veľké množstvo prázdneho priestoru. Filtre Carbon.Zeo nevyžadujú zvláštnu údržbu. Za podmienok bežného používania by ste ich mali raz za dva roky regenerovať a každé štyri roky vymeniť. Pre regeneráciu vložte filter Carbon.Zeo do bežnej domácej rúry pri teplote 200 °C asi na dve hodiny.

 

Falmec 04Senzor v tvare listu
Senzor vo výrobkoch s technológiou E.ion deteguje prítomnosť prchavých organických zložiek (TOS), zapáchajúcich plynov, formaldehydu, cigaretového dymu, čpavku a všetkých znečisťujúcich činiteľov vo vzduchu. Ide preto o vynikajúci indikátor na meranie kolísania kvality vzduchu v domácnosti. Tieto informácie sa prevádzajú na farbu listu, ktorá sa postupne mení zo žltej na zelenú s tým, ako sa zlepšujú podmienky. Implementujeme tiež ďalšiu funkciu, ktorá optimalizuje potenciál ionizácie. Vďaka automatickému režimu sa v prípade detekcie poklesu kvality vzduchu v domácnosti senzorom digestor aktivuje, vyčistí a dezinfikuje vzduch, kým nie je znovu dosiahnuté pôvodná vyváženosť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *