Čo musí spĺňať projekt na rozhodnutie o umiestnení stavby

Ak sa chystáte stavať, projekt na rozhodnutie o umiestnení stavby musíte podať na úrad životného prostredia v obci, v ktorej má váš dom stáť.

Čo je účelom projektu na rozhodnutie o umiestnení stavby?

Projekt na rozhodnutie o umiestnení stavby slúži ako podklad pre získanie územného rozhodnutia a je potrebné ho priložiť k písomnej žiadosti o jeho vydanie. Žiadosť sa podáva na úrad životného prostredia v obci, v ktorej chcete stavať. V projekte je potrebné vyjadriť účel stavby a ciele, ktoré majú byť výstavbou dosiahnuté, základné parametre stavby, podmienky, ktoré musia byť dodržané, nároky na jej prípravu a realizáciu a požiadavky na užívateľské riešenie. Projekt tiež definuje napríklad nároky a požiadavky na správcov inžinierskych sietí.

Projekt na rozhodnutie o umiestnení stavby sa skladá z 2 častí: výkresovej ( zahŕňa napríklad pôdorysy, rezy a pohľady riešeného objektu, vyznačenie objektu a inžinierskych sietí na predmetnom pozemku) a časti textovej ( opis architektonického a stavebného riešenia, rozvody vody, kanalizácie, ústredného kúrenia a ďalších inštalácií).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *