Katalógový projekt štandardne neobsahuje osadenie domu na pozemok ani napojenie na inžinierske siete, čo je spôsobené veľkou individualitou stavebných pozemkov ako aj technických možností napojenia na verejné inžinierske siete. Výkres osadenia, v prípade potreby aj projekty prípojok, sa preto vyhotovujú individuálne ako doplnková služba. Pre vydanie stavebného povolenia je potrebné okrem projektu samotnej stavby dodať na stavebný úrad aj projekt osadenia rodinného domu.

Cena katalógového projektu je 1500€

Osadenie stavby

Projekt osadenia domu na pozemok
200 €
Projekt osadenia garáže na pozemok
130 €
Upozornenie: Uvedené ceny platia pri objednaní súčasne s projektom domu. V ostatných prípadoch budú ceny stanovené individuálne, minimálne s 50% príplatkom.

Iné

Projekt spevnených plôch a zjazdu na pozemok
150 €
Projekt oplotenia (náš typový plot pre stavebné povolenie)
150 €
Upozornenie: Uvedené ceny platia pri objednaní spolu s projektom domu. V ostatných prípadoch budú ceny stanovené individuálne.

Prípojky a siete

Projekt prípojky vody
150 €
Projekt prípojky kanalizácie
150 €
Projekt prípojky plynu
160 €
Projekt prípojky NN (elektrina)
150 €
Projekt žumpy
120 €
Projekt studne
Upozornenie: Uvedené ceny platia pri objednaní súčasne s projektom domu. Pri dodatočnom objednaní sa účtuje 50% príplatok. V ostatných prípadoch budú ceny stanovené individuálne, minimálne so 100% príplatkom. Uvedené ceny platia pre bežné dĺžky prípojok do 15m od hranice pozemku po bod napojenia na verejné inžinierske siete.