Autorský dozor na stavbe

Čo rieši a nerieši autorský dozor na stavbe a kto ho vykonáva? Prečítajte si i ďalšie informácie späté s povinnosťami autorského dozoru a projektanta. Úloha autorského dozoru na stavbe Autorský dozor vykonáva zhotoviteľ projektovej dokumentácie, ktorý tiež overuje dodržanie projektu v priebehu realizácie stavby … Read More

0
1 2 3