Akú úlohu pri stavbe majú geodet a kartograf?

Aké služby vám poskytne geodet a kartograf a kde ho hľadať? U nás nájdete odpoveď i ponuku geodetov a kartografov vo vašom okolí.

Aké služby vám poskytne geodet?

Geodet je odborník s potrebným dosiahnutým vzdelaním a technickými znalosťami, ktoré mu spolu s inými odborníkmi, dovoľujú vykonávať činnosti spojené s určovaním, meraním a vytyčovaním pozemku. Geodetické práce spočívajú tak v činnosti v teréne ako aj v kancelárii. V teréne môže merať a zobrazovať pozemky, budovať vytyčovacie siete, robiť kontrolné merania geometrických parametrov priestorovej polohy stavby, vyznačovať už existujúce podzemné vedenia na povrchu alebo zbierať informácie o pozemkoch či geografických podmienkach.

Jeho práca v kancelárii spočíva vo vedení dokumentácie alebo v spracovaní katastrálnych plánov. Svoje služby vykonáva geodet v súlade s územným rozhodnutím a stavebným povolením.

Kartograf

Úlohou kartografa je mapovanie rôznych územných celkov a zachytenie povrchu a objektov vymeriavaného celku.
Niektoré kartografické a geodetické práce:
– geometrické plány
– geodetické činnosti na pozemkové úpravy
– vytyčovanie hraníc pozemkov
– zriaďovanie a aktualizácia geodetických bodov
– meranie alebo digitalizácia a zobrazovanie predmetov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel
– budovanie vytyčovacích sietí
– geodetické činnosti pri budovaní a aktualizácii informačných systémov o území
a ďalšie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *