04.DIEL: Z akého materiálu postaviť dom? 2.časť

Mnohí z nás snívajú o rodinnom dome. A niektorým sa podarí tento sen aj zrealizovať: kúpia si pozemok, vyberú si vhodný projekt a začnú stavať. Ale z čoho stavať, to je niekedy naozaj ťažká otázka, zvlášť vtedy, ak hľadáte nielen rýchle a ekonomicky výhodné, ale aj ekologické riešenie.

 

Pálená tehla

Pálená tehla z prírodného a ľahko odbúrateľného materiálu má vyvážené stavebnofyzikálne vlastnosti. Ak k tomu pridáte komplexnú ponuku rôznych keramických blokov, tvaroviek na murovanie stien, stropných systémov, prekladov a doplnkov, niet divu, že podiel stavieb postavených z pálených tehál je taký veľký. Za tehlu hovorí aj rýchlosť výstavby. Dnešné tehly a tvárnice sa vyrábajú pomocou počítačovej techniky, ich rozmerové odchýlky nepresahujú 1 mm. Vďaka tomu možno používať menšie množstvo malty, ktorá sa nanáša vo vrstve hrubej 1 mm. Menšie množstvo použitej malty prispieva nielen k úspore nákladov a času, ale vybudovaná konštrukcia je suchšia, čím sa pri výstavbe ušetrí značné množstvo vody. K zlepšeniu tepelnoizolačných vlastností prispieva aj systém zvislých spojov medzi tehlami na takzvané pero a drážku, ktoré sa zaobídu bez malty.

Tehla je prirodzenou zvukovou izoláciou, tehlové murivo nehorí, ani neumožňuje šírenie plameňa po svojom povrchu.

 

Pórobetón

Aj pórobetón sa vyrába z prírodných surovín, navyše spôsobom chrániacim životné prostredie. Štruktúra vzduchových pórov pórobetónových tvárnic pritom zabezpečuje výbornú zvukovú i tepelnú izoláciu a dobrú mikroklímu v interiéri.

Pórobetón ponúka kompletný stavebný systém pripomínajúci stavebnicu, ktorý šetrí čas a náklady. Do kompletného stavebného systému patria presné tvárnice na pero a drážku s tzv. kapsami na uchopenie, ktoré sa spájajú tenkovrstvovými lepidlami, priečkové murivo a stropné panely s výstužou. Pórobetónovú tvárnicu ľahko opracujete remeselníckym náradím, a tak sa väčšina prvkov dá do požadovaného tvaru a veľkosti prispôsobiť na stavbe. Bez problémov sa dajú robiť otvory, osadzovať rozperky, zatĺkať klince a skoby. Tvárnice možno píliť, rezať, brúsiť a frézovať. Pórobetónové tvárnice sa môžu pochváliť nízkou objemovou hmotnosťou, takže sa s nimi ľahko manipuluje. Murovacie práce sú jednoduché a vďaka ľahkému opracovaniu tvárnic prakticky bezodpadové.

 

Tvarovky z ľahčeného betónu

Liapor patrí medzi keramické materiály z obnoviteľných prírodných zdrojov, ktoré sú jedným z najstarších a najosvedčenejších stavebných materiálov. Dutinové tvarovky z ľahkého keramického betónu vznikli vytvrdnutím zmesi kameniva z expandovaného ílu (Liapor, predtým keramzit), cementu a vody. Ide však o vyšší stupeň spracovania prírodného materiálu, ktorý spôsobil, že k základným vlastnostiam keramických materiálov, ako sú pevnosť, malá nasiakavosť, stálosť a zdravotná neškodnosť, treba pridať aj veľmi nízku objemovú hmotnosť a vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti.

Vo výrobnom programe nájdete tvárnice určené  na budovanie vonkajších múrov, nosné i nenosné priečkovky, ako aj špeciálne zvukovoizolačné obkladové prvky. K systému patria aj špeciálne tvarovky určené do veľmi namáhaných konštrukcií, preklady či prefabrikované schodisko. (Preklady z Liaporbetónu majú v porovnaní s bežným betónom polovičnú hmotnosť.) Rýchlosť murovania je porovnateľná s murovaním z keramických alebo betónových tvaroviek. Kalibrované (zabrúsené) tvarovky umožňujú tenkovrstvové murovanie na maltové lôžko s hrúbkou 2 mm. Takto sa minimalizuje vznik tepelných mostov, zníži sa technologická vlhkosť muriva a prácnosť murovania.

 

Pórobetón šetrí životné prostredie

Pórobetón sa vyrába z prírodných surovín, ktoré tvoria 81 % zemskej kôry a sú prakticky nevyčerpateľné. Výroba je menej energeticky náročná. Zvyšky z výroby sa vracajú späť do výrobného procesu. Úspory pokračujú aj pri doprave, pretože masívny pórobetón je relatívne ľahký. Ak nám stačí štandard NED, objekty realizované z pórobetónu nie je nevyhnutné dodatočne izolovať a nízke tepelné straty znižujú náklady na vykurovanie, a tým aj emisie CO2 do ovzdušia. Pórobetón je bez problémov recyklovateľný.

 

Drevocementové tvarovky

Pri murovaní z drevocementových tvárnic sa v podstate vytvorí sendvičová konštrukcia z niekoľkých vrstiev. Tvarovky z drevenej štiepky sa po vytvrdnutí betónu stávajú trvalou súčasťou nosných konštrukcií – betón konštrukciu spevňuje, stratené debnenie zo štiepky ju tepelne izoluje.

Až 90 % objemu drevocementových tvárnic tvorí drevo. Drevná štiepka sa zušľachťuje, vďaka čomu tvárnice získavajú odolnosť proti poveternostným vplyvom, soliam a vode. Cement spolu s minerálmi zabezpečuje nehorľavosť. Súčasťou obvodových tvárnic je polystyrén rôznej hrúbky, ktorý garantuje vysoké hodnoty tepelného odporu. Vzhľadom na minimálnu prácnosť a celý sortiment nadokenných a naddverových prekladov, rohových, polovičných, osteňových a vencových tvárnic je výstavba podstatne rýchlejšia. Rezaním sa dajú vytvoriť rôzne pôdorysné zakrivenia a klenby. Dutiny v tvárniciach možno využiť ešte pred zalievaním na vedenie všetkých rozvodov, potrubí, vzduchotechniky aj centrálneho vysávača.

 

Stratené debnenie na niekoľko spôsobov

Obľúbeným spôsobom pri zhotovení hrubej stavby rodinných domov je systém strateného debnenia, ktorý šetrí čas, energiu i materiál. Podľa materiálového vyhotovenia debnenia si môžete vybrať z niekoľkých typov.
Škrupiny alebo tenkostenné vibrolisované dutinové tvarovky z betónu sú pevné, mechanicky odolné, trvanlivé a mrazuvzdorné. Dodávajú sa hladké, drážkované alebo s povrchom neomietaného muriva (bez omietky). Niektoré typy obsahujú vložku z expandovaného polystyrénu, ktorá zlepšuje ich tepelnoizolačné vlastnosti – pri posúdení miery zlepšenia však nemožno zanedbať tepelné mosty v tejto konštrukcii. Murovacie prvky sa kladú nasucho alebo do tenkej vrstvy maltovej zmesi. Prácu zjednodušuje profil tvaroviek, ktorý vytvára zámok.

K systémom strateného debnenia patria aj dutinové tvarovky z expandovaného polystyrénu (EPS) alebo inovatívneho materiálu Neopor (nová generácia EPS s lepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami). Po naliatí betónového jadra sa vytvorí masívna stena, ktorá dosahuje pri malej hrúbke vysoké hodnoty tepelnej ochrany. Systém umožňuje kombinovať rôzne hrúbky stenových tvaroviek. Betónové jadro zabezpečuje pevnosť, odolnosť a tepelnú akumuláciu, polystyrén zas tepelnú izoláciu. Vytvorí sa trojvrstvová konštrukcia – masívna stena s vnútornou a vonkajšou izoláciou. Systém je vhodný aj na svojpomocnú výstavbu, odporúča sa na stavbu nízkoenergetických domov.

Posun od murovania z kusových stavív ku skladačke z väčších formátov predstavujú konštrukcie strateného debnenia zo štiepkocementových dosiek. Hotovú konštrukciu tvorí betón obalený doskami zo štiepky (odpadová surovina drevospracujúceho priemyslu, ktorá je pod vysokým tlakom spracovaná spolu s cementom a vodným sklom). Dosky sú rovné, presné, pevné, homogénne a ľahko opracovateľné. Na stavbe sa s nimi pracuje rýchlo a efektívne. Spojivo – cement – zaisťuje pevnosť, vodné sklo sa stará o vodoodpudivosť a v zime o mrazuvzdornosť, drevo zabezpečuje vnútornú pohodu. Betónové jadro má na starosti statické požiadavky, zvukovú izoláciu, požiarnu bezpečnosť a akumuláciu tepla.

 

Výstavba z dreva

Výstavba z prírodného obnoviteľného materiálu – dreva – má u nás hlbokú tradíciu. K realizácii rodinných domov sa používa modernejší spôsob výstavby na báze prefabrikovaných drevených prvkov a dielcov, ktoré sa montujú priamo na mieste. Drevodomy poskytujú niekoľko výhod. Nepopierateľný je ich príspevok k ochrane životného prostredia a klímy. Predvýroba stavebný dielcov a panelov a suchý spôsob výstavby ušetria nielen čas, ale aj náklady. Vďaka tenším stenám, ktoré dosahujú rovnaké parametre ako iné stavebné materiály pri väčších hrúbkach, dochádza k cennej úspore vnútorného priestoru.

Pri výstavbe drevodomov jestvuje niekoľko spôsobov konštrukčných riešení. V súčasnosti sa často používa sendvičový systém, teda systém poskladaný z niekoľkých vrstiev (masívne drevené panely, parozábrana, tepelná izolácia, veterná ochrana a drevené latovanie). Ďalším spôsobom je rámová konštrukcia vytvorená z drevených nosných rámov, ktoré sú vyplnené tepelnou izoláciou. Drevený panelový systém funguje na princípe priemyselne zhotovený stenových a stropných prvkov, ktoré sa dokopy montujú na stavbe. Veľkoplošné panely vznikajú vzájomným zlepením drevených dosiek.

Návrat k prírode

Materiál na stavbu rodinného domu môžete získať aj na svojom pozemku alebo v tesnej blízkosti: využiť môžete napríklad slamu. Aby bolo možné slamu lepšie skladovať a manipulovať s ňou, začala sa baliť do balíkov. Slamený balík má viaceré výhody. Ide o vynikajúci organický a ekologický materiál, ktorý sa dá veľmi ľahko zlikvidovať. So slameným balíkom možno bez problémov manipulovať, a navyše je slama lacný a dostupný materiál, ktorý je súčasťou poľnohospodárskeho odpadu. Prekvapivé je, že má aj pomerne vysokú požiarnu odolnosť, pretože oheň má v kvalitne zlisovaných balíkoch príliš málo vzduchu.

K ďalším stavebným materiálom s minimálnou energetickou náročnosťou na výrobu a prepravu, ktoré máme priamo pod nosom, patrí nepálená hlina. Murivo z nepálenej hliny má veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti. Hlina pomerne rýchlo absorbuje veľké množstvo vody, ale obrátený proces je oveľa pomalší, čo spomaľuje výdaj naakumulovaného tepla. Vďaka týmto vlastnostiam vytvára správne postavený hlinený príbytok tepelne príjemné prostredie pre obyvateľov krajín tak so studenou, ako aj horúcou klímou. K hlavným nevýhodám hliny patrí jej vysoká citlivosť na vlhkosť, ktorá vyvoláva veľké objemové zmeny a v dôsledku toho spôsobuje deštrukciu. Narážajúce kvapky a stekajúca voda, napríklad pri daždi, spôsobujú nielen navlhnutie hliny, ale navyše aj mechanicky rozrušujú jej štruktúru. Takisto vykazuje slabú odolnosť pri mechanickom namáhaní. Ak chcete odstrániť alebo aspoň obmedziť tieto nevýhody, treba hlinu priestorovo stabilizovať, napríklad zhutnením alebo pridaním stabilizátora, ktorý buď spevní priestorovú kostru materiálu, alebo zabráni prenikaniu vody do vnútornej štruktúry hliny.

Tradičným stavebným materiálom, ktorý je pomerne ľahko dostupný, je kameň. Múry v starých kamenných domoch ešte aj dnes vzbudzujú obdiv svojou hrúbkou 70 až 90 cm. Kamenné stavby sú zvyčajne chladné a vlhké, ale dokážu akumulovať teplo. V súčasnosti sa kamenné murivo využíva len ako základová konštrukcia, prípadne do oporných múrov pri rekonštrukciách. Najčastejšie sa používa lomový kameň so šírkou minimálne 150 mm. Neopracovaný kameň býva súčasťou neomietaného muriva, z čiastočne opracovaného kameňa sa robí riadkové murivo. Okrem múrov a murív sa dá kameň použiť aj na vnútorné povrchy v dome, kde tiež pôsobí veľmi zaujímavo.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *