04.DIEL: Z AKÉHO MATERIÁLU POSTAVIŤ DOM? 1.ČASŤ

Rozhodnutie postaviť dom vás prinúti hľadať odpovede na množstvo otázok, ktoré môžu mať aj množstvo správnych odpovedí. Sú závislé na tom, kto, čo a kde stavia. Jednou z tém, pri ktorej sa určite nadlho pozastavíte, je hrubá stavba.

 

Voľba stavebného systému

Pri tejto otázke by vás mohlo upokojiť vedomie, že nech použijete akýkoľvek systém, ktorý sa vyskytuje na našom trhu, jeho prvky musia spĺňať požiadavky množstva rôznych noriem. Ide o rozličné stavebnotechnické parametre, ako je pevnosť, požiarna odolnosť, zdravotná neškodnosť a podobne. Znamená to, že nech si vyberiete čokoľvek, nemali by ste sa pomýliť. Zakúpený certifikovaný výrobok bude v poriadku. Otázne je, či splní vaše individuálne predstavy a či bude v poriadku aj spôsob jeho zabudovania do stavby. Na to však jednotliví výrobcovia obyčajne nemajú dosah. Robia, čo môžu, aby presvedčili svojich zákazníkov, že systém je nutné používať ako celok so všetkými jeho doplnkami a technologickými postupmi. A majú pravdu. Aj keď kúpite dieťaťu stavebnicu, nesnažíte sa ju používať spoločne s dielikmi zo stavebnice inej značky. Viete, že by to nefungovalo. Niečo podobné, ale v oveľa komplikovanejšom vyhotovení platí aj pri využívaní systémových riešení v stavebníctve. Otázkou je, či je nutné na celú hrubú stavbu domu použiť jeden systém, alebo je možné jednotlivé ucelené časti systémov medzi sebou kombinovať. Teda ak sa rozhodnete stavať obvodové múry ako drevenú sendvičovú konštrukciu, či je nutné použiť ten istý stavebný systém aj na priečky, stropy, prípadne strechu, alebo má svoj význam využívať materiály s prihliadnutím na ich použitie v konštrukcii domu a tomu prislúchajúce požadované vlastnosti.

Čo by mal dom spĺňať

Použité stavebné materiály sa významne podpíšu na konečných vlastnostiach celého domu. Ľudia obyčajne očakávajú, že ich dom bude pevný, a keď už do jeho stavby vložili toľko peňazí a úsilia, tak aj nejaký čas vydrží. Dnes už hádam nikto nepodceňuje význam dobrých tepelnotechnických vlastností obvodového plášťa. Nakoniec nás k tomu nabáda aj smernica Európskej únie o energetickej hospodárnosti budov, podľa ktorej by sa po roku 2020 mali stavať len domy s energetickou spotrebou blízkou nule. Zvyšujú sa aj požiadavky na akustické vlastnosti obvodového plášťa a treba si všímať aj to, ako sa po dome šíri hluk prostredníctvom konštrukcií a technologických rozvodov. A na záver – akumulačná schopnosť. Dom s dostatočným množstvom ťažkých akumulačných materiálov pomalšie vyhrejete, pretože časť tepla sa najskôr ukladá do akumulačných konštrukcií (materiálov s veľkou objemovou hmotnosťou). Keď sa však tieto konštrukcie nabijú tepelnou energiou, začnú ju postupne sálať do interiéru. Takéto sálavé teplo je zdraviu prospešné a s jeho pomocou dokážete dosiahnuť v miestnosti tepelnú pohodu aj pri nižších teplotách vzduchu. To má pozitívny dosah na spotrebu energie pri vykurovaní. Akumulačná schopnosť objektu má svoj význam aj v lete. Materiály s dobrými akumulačnými schopnosťami zabraňujú v lete prehrievaniu, v zime rýchlemu vychladnutiu. Podobne pôsobia aj počas dňa a noci. Ak sa cez deň nahrejú, v noci kúria, ak sa v noci vychladia, cez deň udržujú interiér príjemne chladný. V objektoch, ktoré sa snažia o pasívne využívanie slnečnej energie, znižuje ich dobrá akumulačná schopnosť energetické nároky na vykurovanie aj chladenie.

Pevnosť alebo tepelná izolácia

Od obvodových stien domu očakávame, že budú pevné a zároveň zabránia únikom tepla. Tieto vlastnosti sa však navzájom vylučujú. S pevným a vysoko únosným materiálom môžete stavať subtílne konštrukcie, ktoré budú mať výbornú schopnosť akumulácie (betón, plná tehla, nepálená tehla, vápenno-pieskové tvárnice) a zároveň dokážu stavbu ochrániť pred hlukom. Nebudú však pôsobiť ako tepelná izolácia. So zvyšujúcou sa schopnosťou tepelnej izolácie klesá objemová hmotnosť (hustota) materiálu a s ňou aj pevnosť, schopnosť akumulovať teplo a jeho akustické vlastnosti.

Pre a proti monotechnologickej stavby:

+ jednoduché projektovanie
+ pre množstvo prvkov nie je nutný statický výpočet, stačí ich vybrať z katalógu
+ možnosť využiť poradenstvo a pomoc firmy, ktorá systém zastrešuje
+ v niektorých prípadoch (drevostavby) je súčasťou dodávky domu aj realizačný projekt
+ jednoduchá a rýchla výstavba, v niektorých prípadoch vhodná aj pre ľudí, čo si chcú dom postaviť vlastnými silami
– obmedzené možnosti byť kreatívny pri návrhu
 mnohé prvky v stavbe sú zbytočne predimenzované
 nie vždy má použitý materiál vlastnosti ideálne pre danú stavebnú konštrukciu
 vo výsledku nemusí dom spĺňať individuálne predstavy o komfortnom bývaní

Spoločnými silami to pôjde

Cestou na dosiahnutie obvodovej steny dostatočne pevnej aj tepelnoizolačnej je spájanie jednotlivých materiálov podľa požadovaných vlastností. Rieši sa to dvoma spôsobmi. Prvým je stavebný prvok, ktorý v sebe integruje dva druhy materiálu. Obvykle ide o keramické alebo betónové tvárnice vyplnené nejakým typom tepelnej izolácie prípadne debniace prvky z tepelnoizolačného materiálu vyplnené betónom. Vo všetkých prípadoch je možné pri jednovrstvovej konštrukcii dosiahnuť parametre nízkoenergetického a za určitých podmienok aj pasívneho domu. Obvodové murivo ale dosahuje hrúbku plus-mínus pol metra, čo uberá z úžitkovej plochy objektu (pri zastavanej ploche 100 m2 znamená rozdiel 10 cm na hrúbke muriva 4 m2 obytnej plochy navyše).
Druhým spôsobom, ako spojiť vlastnosti materiálov na dosiahnutie dostatočne pevnej aj tepelnoizolačnej steny, je sendvičová konštrukcia. Je to stena, ktorej nosnú časť tvorí veľmi pevný materiál, vďaka čomu môže byť konštrukcia subtílna. Tepelnotechnické vlastnosti potom dodá stene vrstva tepelnej izolácie, ktorá sa dávkuje podľa toho, aký štandard tepelnej ochrany chcete dosiahnuť. Výhodou sendvičovej konštrukcie je, že jej celkové vlastnosti nie sú dané výrobcom, ale si ich môžete presne nadimenzovať vzhľadom na nároky, ktoré budú na konštrukciu kladené. Správnym výberom materiálu na nosnú a izolačnú časť obvodovej steny je možné zmenšovať jej hrúbku do prijateľných rozmerov, nadimenzovať si jej únosnosť, tepelnotechnické parametre, ale aj difúzny odpor presne podľa potreby. Vyžaduje si to však odborný návrh a náročnú a precíznu realizáciu.
Moderné postupy výstavby z keramických tvárnic sa v mnohom líšia od tých tradičných. Brúsená tehla má zabrúsené ložné hrany a jednotlivé rady tvárnic sa k sebe lepia špeciálnou tenkovrstvovou maltou (lepidlom). Tým vzniká veľmi presné tehlové murivo s hrúbkou ložnej škáry 1 mm. Stavba prebieha rýchlejšie, murivo má lepšie tepelnotechnické vlastnosti, bez tepelných mostov a minimalizuje sa stavebná vlhkosť v murive. Pri výstavbe nepotrebujete miešačku, ušetríte na množstve malty, ale aj na vode.

Pre a proti kombinácii rôznych materiálov a technológií v rámci jednej stavby:

+ vhodná kombinácia materiálov s rôznymi stavebnofyzikálnymi vlastnosťami má pozitívny vplyv na stavebnotechnické vlastnosti celého domu
+ jednotlivé materiály v stavbe navzájom kompenzujú svoje nedostatky, sú použité na to, na čo sa najviac hodia
+ prvky stavby sú presne nadimenzované v závislosti od konkrétnych požiadaviek
+ stavba dáva väčšie možnosti z hľadiska kreativity a hotový objekt tak dostane možnosť vybočiť z uniformity
 náročnejšia projektová príprava, všetko treba nadimenzovať a premyslieť
– náročnejšia a dlhšie trvajúca výstavba v dôsledku väčšieho počtu subdodávateľov
 potrebný odborný dozor autora stavby
± finančne náročnejšia projektová príprava, ktorá však šetrí peniaze na stavbe

So systémom alebo bez neho

Podobne ako pri výbere obvodovej konštrukcie to funguje aj pri výbere spôsobu výstavby celého domu. Môžete si zvoliť hotovú stavebnicu, ktorá obsahuje všetky prvky od obvodových stien cez stropy, strechu, priečky až po schodiská. Zaručí vám to jednoduchý návrh s rýchlou a nenáročnou realizáciou, ktorú môže za istých podmienok šikovný človek zvládnuť aj svojpomocne. Navyše vám dodávateľská firma, ktorá systém zastrešuje, pomôže s riešením rôznych problémov. V prípade drevostavby je možné mať hrubú stavbu hotovú v priebehu niekoľkých dní, v prípade stavby z tvárnic do mesiaca. Nevýhodou môže byť strata niekoľkých metrov štvorcových úžitkovej plochy v dôsledku veľmi hrubého obvodového muriva a aj to, že niektoré prvky systému budú zbytočne predimenzované, len aby vyhoveli čo najširšiemu spektru objektov. Taktiež architektúra domu sa musí do istej miery prispôsobiť možnostiam použitého systému. Okrem toho dom nemusí splniť všetky vaše individuálne predstavy o komfortnom bývaní, napríklad v dôsledku nedostatku akumulačných materiálov.
Druhou možnosťou je dať si „ušiť“ dom na mieru nielen z hľadiska dispozície, ale aj materiálového riešenia jednotlivých konštrukcií. Tak ako si vyskladáte obvodovú stenu, môžete si zvoliť materiál na priečky a vnútorné nosné murivo s výbornými akustickými vlastnosťami a schopnosťou akumulovať teplo, môžete voliť prírodné materiály so schopnosťou regulovať vzdušnú vlhkosť. Kombinovať materiály podľa preferovaných vlastností môžete aj v skladbe konštrukcie stropu a strechy. Na toto je ale potrebná dôsledná projektová príprava, stavebnofyzikálne a statické výpočty jednotlivých prvkov a vzhľadom na náročnosť realizácie aj odborný a precízny prístup k samotnej výstavbe. Ako keby ste si varili polievku z vašich obľúbených ingrediencií. Chuť bude skvelá, ale v porovnaní s prípravou instantnej vám to zaberie viac času. Záleží na tom, či vás varenie baví.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *