10.DIEL: Príprava pred stavbou

Príprava pre stavbu zahŕňa prípravu miesta, kde bude prebiehať výstavba. Čiže príprava staveniska. Stavenisko je vytýčené projektom.

Túto časť je možné rozdeliť na dve priestranstvá. Jedno je miesto, kde bude stavba domu realizovaná a miesto, ktoré bude využívané na staveniskovú prácu.

V tomto prípade má prvú povinnosť stavebník, ktorý je povinný pripraviť a odovzdať stavenisko v takom stave, aby bolo možné začať práce podľa vopred vytvorenej projektovej dokumentácie a podľa podmienok vopred dohodnutých v zmluve a samozrejme v súlade so stavebným povolením, ktoré stavba domu vyžaduje.

Aké doklady teda potrebujem pred začatím stavby?

  • Projektová dokumentácia
  • Zmluva so stavebníkom o vykonaní stavebných prác
  • Stavebné povolenie od mesta

Čo je povinný stavebník, alebo realizátor stavby pripraviť na stavenisku, aby neporušil a nezanedbal žiadne pravidlá?

Každé stavenisko by malo byť označené. Aj pri stavbe rodinného domu by ste mali mať napr. na oplotení pripevnenú informačnú tabuľu so základnými informáciami.

Čo má obsahovať informačná tabuľa stavby?

  • Označenie stavby/domu
  • Názor firmy, ktorá realizuje stavbu/meno stavebníka
  • Číslo stavebného povolenia, dátum a poverovateľa
  • Meno stavbyvedúceho
  • Termín začatia a ukončenia stavby

Zabezpečenie staveniska – oplotenie

Stavenisko by malo byť oplotené po celom obvode a stavebné práce by nemali ohrozovať nikoho zo susedstva, či iného okolia, kde stavba domu prebieha. Oplotenie môže byť vo viacerých formách, malo by však byť aspoň 1,8 m vysoké a vstupy by mali byť jednoducho zamykateľné.

Prístup – príjazdová cesta

Ešte pred začatím stavby je nutné vytvoriť dostatočne pevnú a stabilnú príjazdovú cestu.

Odvodnenie staveniska

Je dôležité, aby na stavenisku nebola voda. Tento fakt poväčšine vyrieši stavebník. Je však dôležité, aby sa zabránilo odplavovaniu zeminy z pozemku. Môžu spôsobiť škody na okolitých stavbách, či znečisteniu komunikácií a pod.

Prívod inžinierskych sietí

Ak ešte nemáte na pozemku zriadený prívod vody a elektrickej energie, tieto siete sa zriaďujú na hranici staveniska. Umiestnenie pripojenia je však nutné najskôr odkomunikovať s miestnymi dodávateľmi elektrickej energie, či vody. Pri výstavbe domu Vám bude postačovať trojfázový prúd s 400/230 V výkonom.

Preberanie staveniska

Zhotovovateľ preberie stavenisko prostredníctvom preberacieho protokolu a získava povinnosť začať viesť stavebný denník, udržiavať na danom pozemku poriadok a realizovať stavebné práce súvisiace len s projektom stavby.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *